Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2014 rok.