Menu pomocnicze
WIOSNA

Starostwo Powiatowe w Namysłowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 6 listopada 2013 roku, w sali 124 (I. piętro budynku starostwa) w godz. od 10.00 do 13.00 odbędzie się darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu namysłowskiego.

Aby zgłosić się na szkolenie, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 5 listopada 2013 roku. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń. 

DOCXfromularz_zgloszeniowy.docx (18,54KB)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub .

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach,  znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach,  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.
  • Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
  • Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów

PDFinformacja_o_szkoleniu_dl.pdf (379,35KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-10-2013 09:21 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-10-2013 09:21
Przewiń do góry