Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

 

Zaproszenie do konsultacji
w zakresie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 
Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok.
 
Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) a działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.
 
Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:
Starostwo Powiatowe 
46-100 Namysłów
Pl. Wolności 12A
 
lub pocztą elektroniczną na adres:  
 
Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 14 października 2013 r. 
 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji. 
 
Pełnomocnik ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Zaproszenie do konsultacji: PDFSCAN_20130925101246.pdf (3,61MB)
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-09-2013 11:07 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-09-2013 11:10
Przewiń do góry