Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 25 września 2013 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie w następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktyry technicznej,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku,
  • rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej powiatu tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej.
 7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2013 r.
 9. Informacja na temat wyników maturalnych i egzaminów zawodowych w roku 2012.
 10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2013 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne. 
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-09-2013 08:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-09-2013 08:26
Przewiń do góry