Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (OCRG) zapraszają na spotkanie informacyjne o konkursie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2007 - 2013.. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 września 2013 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa przy Pl. Wolności 12A w sali na II piętrze.

 
Program spotkania obejmować będzie następujące zagadnienia:
  • rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia
  • wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,
  • podstawowe dokumenty i wytyczne niezbędne do opracowania projektu
  • zasady wypełniania wniosku i przygotowania niezbędnych załączników,
  • podstawowe zasady konstruowania Biznesplanu,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • wdrażanie i rozliczanie projektu inwestycyjnego.
Opublikował(a):  Data publikacji: 06-09-2013 12:45 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-09-2013 13:00
Przewiń do góry