Menu pomocnicze
słoneczniki

W latach 2012-2014 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie bierze udział w projekcie „Wspólne źródła europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach programu Projekty Partnerskie Grundtviga, promującego niezawodową edukację dorosłych. 

grundtvig.jpeg

Jest to  pierwszy tego typu międzynarodowy projekt w regionie. Wszelkie działania podejmowane są z udziałem słuchaczy ogólnokształcących i uzupełniających szkół dla dorosłych. Osoby te uczą się w systemie zaocznym starając się, mimo wielu trudności, zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzaminy maturalne. 

Celem omawianego projektu jest przedstawienie słuchaczom obrazu przeszłości w oparciu o trzy tematy: "Miłość do ojczyzny", "Miłość między matką i dzieckiem", "Miłość między mężczyzną i kobietą" oraz rozwijanie ich umiejętności w literaturze, sztuce, historii i filozofii. Przy okazji uczestnicy szkolą język i obsługę komputera. Projekt pozwala także wzbogacać warsztat pracy nauczycieli szkoły, a poprzez upowszechnianie rezultatów dociera do szerokiej społeczności lokalnej. 
 
Poprzednie spotkania miały miejsce na Cyprze i w Belgii. W bieżącym roku szkolnym RCKU wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie  zorganizowali trzecie spotkanie, tym razem w Polsce. Odbyło się ono w dniach 29 czerwca-2 lipca br. i brały w nim udział zespoły nauczycieli i słuchaczy szkół dla dorosłych z Grecji, Belgii, Turcji i Cypru oraz liczna reprezentacja gospodarzy. Realizowano temat pierwszy projektu tzn. „Miłość do ojczyzny”.
 
W czasie spotkania zespół cypryjski zaprezentował, zebrany z krajów partnerskich, zbiór wierszy o miłości do ojczyzny. Polski zaś przygotował zbiór mitów i legend o tej tematyce. Uczestnicy omawiali wydarzenia z historii ich krajów oraz wzięli udział w warsztatach artystycznych, w ramach których wykonywali prace ukazujące istotne wydarzenia patriotyczne dotyczące Europy. Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Namysłowskiego zwiedzili Kraków, muzeum Auschwitz-Birkenau oraz najbardziej znane miejsca we Wrocławiu i Namysłowie. 
 
Projekt finansowany jest ze środków unijnych programu Projekty Partnerskie Grundtviga w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie”. 
 
6.jpeg
 
1.jpeg
 
2.jpeg
 
3.jpeg
 
4.jpeg
 
5.jpeg
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-08-2013 10:05 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-08-2013 10:29
Przewiń do góry