Menu pomocnicze
słoneczniki
gfysryurusyuu.jpeg
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa
 
 
                Od Października 2012 do czerwca 2013 roku w placówce realizowany był projekt adresowany do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród młodzieży. Objął blisko 100 uczniów czterech klas licealnych. Po lekcjach organizowane były zajęcia wyrównawcze z języków obcych (angielski i niemiecki), matematyki z elementami ICT, fizyki i chemii. W ramach projektu prowadzone były również zajęcia z doradztwa zawodowego, które odbywały się w formie warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych, w których uczestniczyli zainteresowani uczniowie, młodzież mogła także skorzystać z  opieki psychologa. Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu była możliwość udziału w wycieczkach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji  z poszczególnych obszarów. Odbyły się wyjazdy na wykłady w języku angielskim do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu, uczniowie uczestniczyli w projekcjach filmów w wersji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej. Dwukrotnie mięli okazję odwiedzić Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu, aby dzięki warsztatom i wykładom organizowanym przez uczelnię  świadomie wybrać kolejne etapy edukacji lub ścieżki rozwoju zawodowego (tematyka zajęć dotyczyła min. sposobów radzenia sobie ze stresem, sztuki autoprezentacji, metod efektywnego uczenia się). W ramach przygotowań do przyszłej karier zawodowej uczniowie klas II byli na Targach Pracy i Zawodów we Wrocławiu. W celu identyfikacji z wymarzonym miejscem pracy uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Dzień przedsiębiorczości”( 10 edycję akcji objął honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski) wcielając się na jeden dzień w rolę pracownika na określonym stanowisku. Dodatkową atrakcją podczas realizacji projektu był całodzienny pobyt w Krakowie, który wiązał się przede wszystkim z wizytą w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego , poznaniem oferty edukacyjnej uczelni, zasad rekrutacji, sprawdzeniem możliwości podjęcia studiów w stolicy Małopolski. Uczniowie skorzystali także z szansy odwiedzenia historycznych miejsc Krakowa. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, podkreślając różnorodność oferty przygotowanej przez autorów projektu. Dla wielu uczniów była to świetna okazja, aby nadrobić zaległości z języków obcych, uzupełnić braki z matematyki czy pogłębić wiedzę i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych pod kątem przyszłych kierunków studiów. Atutem uczestnictwa w zajęciach była możliwość pracy w małych grupach uczniów zainteresowanych konkretnym przedmiotem, dostępność nauczyciela pod kątem pomocy w określonych obszarach i indywidualne podejście prowadzących do każdego z uczniów. Bogata oferta zajęć z doradztwa zawodowego, zarówno podczas spotkań w szkole, jak też podczas wyjazdów na spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni z pewnością przyczyni się do bardziej trafnego i świadomego podejścia przy wyborze przyszłego zawodu. Dzięki zajęciom wyrównawczym z poszczególnych przedmiotów wyniki klasyfikacji końcoworocznej oraz wyniki uzyskane na egzaminach maturalnych z pewnością dowiodą przydatności i potrzeby realizowanego projektu.
 
Koordynator projektu II LO
 Małgorzata Iwanyszczuk
 
 
 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-08-2013 09:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-08-2013 10:05
Przewiń do góry