Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Konsultacje zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020

 

Tylko do 27 sierpnia 2013 r. można przesyłać swoje uwagi na temat projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321
 
Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.