Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż
gfysryurusyuu.jpeg
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków Budżetu Państwa
 
 
Od października  2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym  realizowany był projekt unijny „ Dobry start dobra przyszłość I”, skierowany do wszystkich uczniów liceum. Działania przewidziane w projekcie obejmowały  szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie zainteresowań oraz wspomaganie procesów dydaktyczno-wychowawczych w szkole. 
 
W ramach projektu cała uczniowska społeczność została objęta opieką doradcy zawodowego. 
Dla uczniów klas pierwszych zostały zorganizowane warsztaty integracyjne wspomagające ich adaptację w szkole. Wszyscy uczniowie mogli na indywidualnych konsultacjach omówić  kwestie związane z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej oraz otrzymać wsparcie pedagogiczno-psychologiczne. 
Zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań uczniów obejmują warsztaty teatralne, których uczestnicy, tworzący grupę teatralną  AKTORZY Z LICEALNEJ LOŻY, przygotowali spektakl „ Kartoteki 16” i tym właśnie przedstawieniem wywalczyli drugie miejsce w „ I Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego” oraz Grand Prix X Przeglądu Twórczości Teatralnej „ Dionizjada” w Byczynie.
 
W ramach projektu odbywały  się również dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języków obcych i matematyki skierowane do uczniów klas pierwszych oraz 
 zajęcia rozszerzające treści nauczania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych klas trzecich. Zajęcia odbywały się z przedmiotów, które są najczęściej wybierane na egzaminie maturalnym, min. matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia, WOS, język polski i języki obce. Zajęcia z języków obcych zostały wzbogacone o wyjazdy na projekcję filmów anglo-i niemieckojęzycznych.
 
Realizowany projekt zakładał wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania i do takich zajęć należą : „Elementy matematyki w fizyce” oraz „Metody matematyczne w fizyce” organizowane dla uczniów klas II i III. Polegają one na znalezieniu korelacji między dwoma przedmiotami matematyką i fizyką oraz ich realizacji na poziomie akademickim. Praktycznym aspektem tych zajęć była wizyta maturzystów na Politechnice Wrocławskiej. 
Kolejną innowacyjną formą nauczania były zajęcia „ Licealiści bliżej Europy”, na których uczniowie realizują treści z zakresu dwóch przedmiotów (historii i WOS-u) na poziomie akademickim. W ramach innowacji odbyły się dwa wyjazdy naukowe do Krakowa( Wawel, Sukiennice, Fabryka Schindlera, Kazimierz) oraz Wrocławia ( wykłady w Synagodze). 
 
Dodatkowo działania rozwijające zainteresowania uczniów objęły warsztaty dziennikarskie. Uczestnicy zajęć redagowali gazetę szkolną ELITARNIAK, poznając warsztat pracy dziennikarza na każdym etapie tworzenia materiału prasowego. Wprowadzono też zajęcia rozszerzające treści nauczania z podstaw przedsiębiorczości, gdzie uczestnicy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem komputera w zarządzaniu, finansach, reklamie. Program zajęć wzbogacony został o wyjazd uczniów na Targi Poznańskie i udział uczniów w wydarzeniu „Poznańskie dni Przedsiębiorczości”. Licealiści uczestniczyli w wykładach i warsztatach, gdzie mieli możliwość poznania zasad zakładania  własnego przedsiębiorstwa i i zasad działalności gospodarczej . Poznali ludzi, którzy, dzięki przedsiębiorczości, odnieśli sukces oraz mogli się zastanowić, jak wykorzystać własne predyspozycje i pomysły w swojej ścieżce kariery zawodowej czy biznesowej w przyszłości.
 
Projekt, który był realizowany w liceum, przynosi wymierne korzyści uczniom, nauczycielom oraz szkole jako instytucji. Pozwala na poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o charakterze dydaktycznym , a także  takich, które dają możliwości rozwijania upodobań, talentów, zainteresowań młodzieży liceum.
 
 
 
Licealiści bliżej Europy - wykłady naukowy, Synagoga, Wrocław.jpeg
 
Poznańskie Dni Przedsiębiorczości.jpeg
 
warsztaty teatralne - wyjazd do teatru, Wrocław.jpeg
 
Warsztaty teatralne-X Przegląd Twórczości  Teatralnej Dionizjada 21.03.2013.jpeg
 
wyjazd naukowy- szkoły wyższe Wrocław.jpeg
Opublikował(a):  Data publikacji: 05-08-2013 10:54 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-08-2013 11:15
Przewiń do góry