Menu pomocnicze
słoneczniki

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starostwo Powiatowe 
Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
Tel. 077 410 36 95 / fax 077 410 39 22
http://www.namyslow.pl
e-mail: pelnomocnik@namyslow.pl
 
Do Zarządu Powiatu Namysłowskiego wpłynął wniosek wraz z załączoną ofertą  dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego:
  1. oferta - Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach ul. Czarnowska  5A, 48-022 Luboszyce
 
O udzielenie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 z poźn. zm.).
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy w ciągu 7 dni od daty opublikowania można zgłosić uwagi dotyczące umieszczonych ofert w Biurze Pełnomocnika do spraw Organizacji Pozarządowych  Starostwa Powiatowego w Namysłowie pokój 116, tel. 077/410 36 95 wew. 113, e-mail: pelnomocnik@namyslow.pl
 
 
Przewodniczący Zarządu
Julian Kruszyński
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 10-07-2013 10:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 10:29
Przewiń do góry