Menu pomocnicze
Kwiaty

W dniach 13.09.2013 godz. 14:00 - 25.10.2013 godz. 10:00 odbędzie się organizowana przez Namysłowski Ośrodek Kultury V edycja konkursu literackiego - O różę Karoliny.

 

o_roze_-_logo_konkursu.jpeg

 

Regulamin V edycji
Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego
O RÓŻĘ KAROLINY
 
Organizator konkursu: Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców ŚL2
Cel  konkursu: Upamiętnienie  twórczości   opolskiej   poetki   Karoliny  Turkiewicz-Suchanowskiej
Zasady konkursu: Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem autora, a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, email) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem. Przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora.
Termin nadsyłania prac: do 13 września 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Biblioteka Publiczna; Ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową.
Nagrody: Autorzy najlepszych tekstów z grupy „dorośli* uhonorowani zostaną nagrodami za l, II i III miejsce. Dla dzieci i młodzieży przewidziano interesujące nagrody książkowe.
Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 25 października w Bibliotece Publicznej w Namysłowie. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody - w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).
 
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 77-4100566.
Organizatorzy
Opublikował(a):  Data publikacji: 09-07-2013 15:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 08:28
Przewiń do góry