Menu pomocnicze
WIOSNA
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków na dotację dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia ( 3 kobiety, 2 mężczyzn) na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wnioski można  składać od 26 czerwca do wyczerpania środków w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) w pokoju nr 13
Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl oraz siedzibie Urzędu (pok.13).
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
     w Namysłowie
    Iwona Kamińska
 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,
Bezrobotny zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
  • nie dłuższym  niż 90 dni od dnia złożenia przez Bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Bezrobotnego– w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
Opublikował(a):  Data publikacji: 05-07-2013 13:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-07-2013 15:10
Przewiń do góry