Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono rower typu "damka"

 
O G Ł O S Z E N I E
Biura Rzeczy Znalezionych
z dnia 26 czerwca 2013r. 
 
 
W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany ROWER TYPU „DAMKA” - znaleziony w Namysłowie, przy ul. Wały Jana III. 
 
Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pokój nr 221).
 
W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.