Menu pomocnicze
słoneczniki

Jak co roku powiat namysłowski udzielił dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W bieżącym roku ze wsparcia skorzystają kościoły: w Bukowie Śląskiej, w Kowalowicach, w Strzelcach i w Baldwinowicach.

 
Zabytki_glowne na 1.jpeg
ks. Janusz Szetelnicki
 
Dotacje stosowną uchwałą przyznaje rada powiatu na wniosek Zarządu Powiatu Namysłowskiego. W ten sposób kwotą 20 tys. zł wspomożono renowację zabytkowego kościoła filialnego p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej. - Celem planowanych prac jest wymiana pokrycia dachu naszej świątyni - mówi Krzysztof Szyndlarewicz, koordynator projektu i członek rady parafialnej w Bukowie - Jest to konieczne, by nie dopuścić do degradacji wnętrza zabytkowego kościoła. Znajduje się w nim wiele cennych pod względem historycznym, jak i kulturowo-turystycznym elementów, jak np. ołtarz główny w stylu neogotyckim, w którym wykorzystano jednak barokowe elementy z wcześniejszych ołtarzy. Jednym z nich jest ten znajdujący się w kaplicy południowej. Pochodzi on z 1687 r. Poświęcony jest on patronowi kościoła, św. Jakubowi Starszemu (zm. 43 lub 44), którego XIV-wieczna figura ustawiona jest na ołtarzu. W kościele znajduje się także figura św. Anny Samotrzeć z końca XV w., a zabytkowy wystrój kościoła uzupełnia płyta nagrobna Jana Wolfganga von Frankenberg (zm. 1683), z płaskorzeźbioną postacią rycerza i tablicą inskrypcyjną. - Zaciekający dach oraz uszkodzone rynny niszczą także elewację świątyni - dodaje Krzysztof Szyndlarewicz. Parafia oprócz dofinansowania z powiatu pozyskała również wsparcie gminy Namysłów oraz dotację środków unijnych poprzez Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak. Koszt inwestycji przekracza 200 tys. zł.
10 tys. zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach. Obecny obiekt kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP wybudowano w l. 1868-70 według projektu wrocławskiego architekta Karla Lüdecke. Utrzymany w stylu neogotyckim wystrój kościoła wykonano we Wrocławiu ok. 1870 r. - Dofinansowanie przeznaczono na wykonanie izolacji murów fundamentowych świątyni w celu przeciwdziałania wilgoci na ścianach od strony zachodniej i północnej - mówi ksiądz proboszcz Janusz Szetelnicki - Od strony wschodniej i południowej izolację wykonano w roku ubiegłym.
Podobne jak w Kowalowicach wsparcie otrzymają prace budowlane w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach. Jest to najstarszą budowla zachowaną na obszarze gminy Domaszowice jedną z najstarszych w całym powiecie. Marcina w Strzelcach. O jego istnieniu dowiadujemy się z datowanego na 26 II 1326 r. dokumentu, w którym świadkuje proboszcz Henryk ze Strzelec. Kościół św. Marcina jest typowym reprezentantem stosowanego w średniowieczu połączenia obiektu sakralnego z budowlą warowną. Tegoroczne pracą obejmą remont elewacji świątyni.
Kwotą 8 tys. zł powiat namysłowski wsparł również prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach. Ołtarz ten został wykonany w stylu barokowym, jednak w jego skład wchodzi również poświęcony św. Annie późnogotycki tryptyk, datowany na lata 1520-30.
W roku ubiegłym powiat namysłowski dofinansował prace remontowe i konserwatorskie w kościołach: w Gręboszowie, w Strzelcach i w Smogorzowie.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-07-2013 10:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-07-2013 13:40
Przewiń do góry