Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 19 czerwca 2013r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego.
  • wyrażenia zgody na używanie przez „LECH – KLUCZ – SERWIS” Łukasz Noculak, ul. Dworcowa 4. 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu namysłowskiego,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku,
  • zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok,
  • zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
 7. Sprawozdanie o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej za 2012 rok.
 8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.
 9. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 2012/2013.
 10. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie za 2012 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-06-2013 09:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-06-2013 09:34
Przewiń do góry