Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

   Przedstawiciele Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji odbyli kolejną już podróż studyjną. Tym razem przybyli na zaproszenie burmistrza Czesława Kręcichwosta do Kudowy – Zdroju.
   Celem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także zaczerpnięcie „know – how” w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących rozwojowi turystyki, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
   Na miejscu 14 reprezentantów partnerstwa miało szansę zapoznać się z kilkunastoletnią już historią rewitalizacji Parku Zdrojowego. Ponadto przyjrzeli się jak w miejscowości turystycznej realizuje się inwestycje wzmacniające jej potencjał. Podczas wizyty odbyły się spotkania merytoryczne z przedstawicielami Urzędu Miasta, a także tzw. wizyty w terenie – na miejscu realizacji inwestycji służącej rozwojowi turystyki, gdzie w praktyce można było zobaczyć na czym polega rewitalizacja parku i przywrócenie mu jego pierwotnych funkcji.
Wizyta odbyła się 24 maja 2013 r. i posłużyła budowie koncepcji produktu turystycznego i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerskich dotyczących wykorzystania zasobów przyrodniczo – kulturowych.
 
DSC_1028.jpeg
DSC_1048.jpeg
DSC_1051.jpeg
DSC_1069.jpeg
DSC_1070.jpeg
DSC_1077.jpeg
Opublikował(a):  Data publikacji: 29-05-2013 08:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-05-2013 09:34
Przewiń do góry