Menu pomocnicze
Jesień
1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg
Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa koncepcji produktu turystycznego, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerskich dotyczących wykorzystania zasobów przyrodniczo – kulturowych, a także nawiązanie współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą to przedmiot dwudniowej wizyty studyjnej przedstawicieli Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Sopocie.

Program wizyty obejmował spotkania robocze z przedstawicielami miasta Sopotu oraz władzami Sopockiej Szkoły Wyższej. Były one okazją do prezentacji dobrych praktyk związanych z realizowanymi przez Sopot inwestycjami z zakresu turystyki, edukacji i rekreacji – zwłaszcza rewitalizacji Parku Północnego – parku, który jest obszarem cennym przyrodniczo, posiadającym ciekawe założenie, a jednocześnie dającym możliwość aktywnego spędzenia czasu. Podczas wizyty przedstawiciele urzędu miejskiego w Sopocie omawiali podstawowe założenia projektowe, a także prezentowali jak są one realizowane w praktyce. Doświadczenia miasta Sopotu w tym zakresie będą punktem odniesienia dla Partnerstwa przy realizacji projektu strategicznego.

Podczas wizyty zainicjowano współpracę z Sopocką Szkołą Wyższą, zmierzającą do wzajemnej wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i konsultowaniu założeń projektów realizowanych przez Partnerstwo, zwłaszcza w zakresie obejmującym architekturę krajobrazu, urbanistykę oraz ochronę dóbr kultury. Kooperacja z Sopocką Szkołą Wyższą,  będzie miała podstawowe znaczenie przy formułowaniu kluczowych, a jednocześnie innowacyjnych koncepcji związanych z planami rozwojowymi Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji.

Wizyta studyjna w dniach 16-17 maja 2013r., odbyła się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej
PROW na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DSC_0791.jpeg

DSC_0809.jpeg

DSC_0815.jpeg

DSC_0844.jpeg

DSC_0845.jpeg

DSC_0882.jpeg

DSC_0885.jpeg

DSC_0921.jpeg

DSC_0933.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-05-2013 12:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-05-2013 13:28
Przewiń do góry