Menu pomocnicze
Jesień

 

Zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
 
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku,
  • delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku,
  • zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r..
 7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2013 r.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za 2012 rok.
 9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2012. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 2012/2013.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego radnego Sławomira Gradzika.
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 17. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-04-2013 14:52
Przewiń do góry