Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono rower górski

 

O G Ł O S Z E N I E
Biura rzeczy Znalezionych
 
W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany rower gorski – znaleziony w Namysłowie przy ul. Sikorskiego. 
 
Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pok. 221).
 
W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.