Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Jednego dnia, 9 czerwca 2013, cała Polska napisze Wielki Test Języka Angielskiego i w ten sposób po raz drugi udowodni, że zna angielski. Organizując Wielki Test Języka Angielskiego chcemy:  
  • umożliwić Polakom nieodpłatne sprawdzenie swoich kompetencji językowych;
  • uczulić Polaków na konieczność zaznajomienia się z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), który stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, uczących się danego języka;
  • promować konieczność ustawicznego kształcenia językowego;
  • w przybliżeniu stwierdzić na jakim poziomie zaawansowania Polacy znają angielski; 
  • przedstawić opinii publicznej uśrednione przybliżone wyniki dla poszczególnych miast Polski oraz dla całego kraju.
W wydarzeniu mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli.  Wielki Test Języka Angielskiego  organizowany w niedzielę promuje alternatywną formę spędzenia wolnego czasu całą rodziną.  
Polacy napiszą test wielokrotnego wyboru.  Uczestnicy od lat 13 (pierwsza klasa gimnazjum) napiszą test, który określi ich poziom na skali CEFR.  Dzieci w wieku szkoły podstawowej napiszą test sprawdzający ich obecne podstawowe umiejętności językowe.
 
Pierwsze wielkie testowanie Polaków odbyło się 17 czerwca 2012 roku w 35 miastach Polski.  W większości miast wydarzenie zostało objęte lokalnymi patronatami honorowymi prezydentów miast, marszałków, wojewodów, burmistrzów i wójtów.  Wiele znanych osób poparło ideę Wielkiego Testu: m.in. prof. Jerzy Buzek, Piotr Gruszka, Tomasz Olbratowski, Cezary Pazura, Jan Peszek, Małgorzata Potocka, Remigiusz Rączka, Justyna Sieńczyłło, Jerzy Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Jan Wieczorkowski, Maciej Wojdyła.  Lokalna telewizja, prasa, portale internetowe oraz rozgłośnie radiowe udzieliły patronatu medialnego (w tym lokalne oddziały Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia).  35 przedsiębiorczych szkół językowych z całego kraju przetestowało około 5000 Polaków.  Wielki Test Języka Angielskiego 2012 pozwala stwierdzić, że Polacy posługują się angielskim na poziomie B1+. 
 
Idea Wielkiego Testu spotkała się z ogromnym entuzjazmem prof. Barbary Kudryckiej, która to udzieliła tegorocznej edycji wydarzenia ogólnopolskiego Honorowego Patronatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dodatkowo wydarzeniu patronuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz Macmillan Education - autor testu.
 
Po zakończeniu Wielkiego Testu Języka Angielskiego 2013 poinformujemy o uśrednionym wyniku dla poszczególnych miast oraz dla całej Polski.  Dodatkowo, podczas tegorocznej edycji, prowadzić będziemy badanie mające na celu określenie sposobu nauki języków obcych przez Polaków.
 
Więcej informacji na temat Wielkiego Testu można znaleźć na stronie www.polskaznaangielski.pl
 
W Namysłowie Wielki Test Języka Angielskiego odbędzie się również 9 czerwca o godz.11.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Namysłowa oraz Starosta Powiatu Namysłowskiego. Patronatu medialnego udzielił portal namyslow24.eu , a w oczekiwaniu są decyzje przyznania Patronatów medialnych od gazety NTO oraz Radia Opole. 
Każdy uczestnik testu będzie musiał zarejestrować swoje uczestnictwo poprzez stronę  http://namyslow.znaangielski.pl/ Podczas rejestracji będzie mieć  możliwość odpowiedzenia na pytanie konkursowe. Z pośród najciekawszych odpowiedzi rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody ufundowane przez władze naszego miasta oraz lokalnych Sponsorów.
 
Na pytania chętnie odpowie koordynator akcji w Namysłowie : Agnieszka Macyszyn-Wejksznia- Dyrektor Centrum Języków Obcych EURO- Lokalnego Organizatora Akcji
Podłużny baner Wielki test Namysłów.jpeg

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-04-2013 13:40
Przewiń do góry