Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 26 marca 2013 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
 
Herb_1.jpeg
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • udzielania pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Opolskiego,
  • zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego, 
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2012 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.
 10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie za 2012 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za 2012 rok.
 12. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze środków PFRON w Powiecie Namysłowskim za 2012 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.
   
  Przewodniczący Rady
  Powiatu Namysłowskiego
  Roman Półrolniczak

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2013 11:27
Przewiń do góry