Menu pomocnicze
WIOSNA

 

20.02. 2013 r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie odbyła się kolejna edycja  programu „Prymus Mechanika” połączona z projektem pod nazwą  „Pamięć  Żołnierzy Września”.  
foto1.jpeg
Zaproszeni  goście
 
W wyniku działań dyrektora szkoły pana Henryka Tomiczka od kilkunastu lat z dobrym skutkiem funkcjonuje w szkole program  upowszechniający  wśród  uczniów naszej szkoły szacunek dla wiedzy i nauki, w ramach którego najlepsi uczniowie wyłaniani w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej otrzymują tytuł Prymus Mechanika. W obecnej zimowej edycji za średnią ocen powyżej 4,5 wyróżnionych zostało 12 uczniów. Od 1 września 2012 r. w tradycję szkoły wrasta także innowacja o charakterze  wychowawczo – patriotycznym,  której celem jest nadawanie zbiorowemu patronowi szkoły twarzy mieszkańców Ziemi Namysłowskiej, walczących w wojnie obronnej 1939 r.  Łącząc dwie pozytywistyczne wartości – kult wiedzy i kult przeszłości  społeczność szkoły i zaproszeni goście spotkali się, by wspólnie czcić pamięć o bohaterach z przeszłości i promować wzorowe postawy młodych bohaterów teraźniejszości.
 
Na program uroczystości złożyły  się kolejno: akt wręczenia   przez wicewojewodę opolskiego Antoniego Jastrzębskiego Srebrnych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, wyróżnienia najlepszych uczniów szkoły, odsłonięcie kolejnych tablic pamiątkowych poświęconych wrześniowym bohaterom i przyjęcie przez ich rodziny  z rąk dyrektora  dyplomów i honorowych tytułów Przyjaciela Szkoły, okolicznościowe przemówienia oraz program artystyczny.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się oprócz wicewojewody opolskiego, pani Halina Bilik opolska kurator oświaty, pułkownik Szelka Prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP , wicemarszałek województwa opolskiego do spraw kombatantów, wicestarosta Powiatu Namysłowskiego  pan Andrzej Spór, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Namysłów, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice i rodziny zaprzyjaźnione ze szkołą. 
 
Wicewojewoda, wspominając swoich ojca i stryja, żołnierzy Września oraz odnosząc się do fragmentów programu artystycznego pięknie mówił o budowaniu mostów między przeszłością a dniem dzisiejszym, jakie dokonuje się w naszej szkole. Pozostali goście w  swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali, że taka formuła kultu przeszłości, jaką przyjęła  szkoła,  jest ewenementem w skali kraju i stanowi bardzo oryginalną lekcję historii dla uczniów naszej szkoły oraz dla społeczności lokalnej. 
Wiesława Jastrowicz
foto2.jpeg
pułkownik Stefan Szelka składa gratulacje odznaczonym
foto3.jpeg
gratulacje z okazji 90 rocznicy urodzin przyjmuje prezes  Powiatowego Zarządu ZKRPiBWP  w Namysłowie pan Edward Kacała
foto4.jpeg
emerytowany dyrektor ZSM Mieczysław Kołodko i  Henryk Tomiczek nadają tytuł Prymus Mechanika
foto5.jpeg
Prymusi Mechanika przyjmują gratulacje od  wicewojewody  Antoniego Jastrzębskiego i  wicestarosty  Andrzeja Spóra
foto6.jpeg
Prymusi Mechanika otrzymują gratulacje od wicewojewody  A.Jastrzębskiego i kierownik WO  Joanny Leszczyńskiej
foto7.jpeg
dyrektor ZSM H.Tomiczek wręcza list gratulacyjny rodzinie Władysława Biczysko zołnierza września 1939 roku
foto8.jpeg
uczniowie „Mechanika’ w programie artystyczny poświęcony tajnemu nauczaniu
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-03-2013 12:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-03-2013 12:58
Przewiń do góry