Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zgłoszenia do konkursu RegioStars tylko do 19 kwietnia

 

Zgłoszenia do konkursu RegioStars tylko do 19 kwietnia 2013 r.!
 
Przypominamy o możliwości udziału w konkursie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej RegioStars 2014. 
 
Konkurs RegioStars, związany z inicjatywą „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, ma na celu identyfikację i uhonorowanie dobrych, nowatorskich projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach polityki spójności. 
Nagrody w tym konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach: 
  • ROZWÓJ INTELIGENTNY: działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw 
  • ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: ekologiczny wzrost gospodarczy i biogospodarka 
  • ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: tworzenie miejsc pracy pod kątem osób młodych 
  • CITYSTAR: projekty dotyczące inwestycji w zrównoważony miejski transport publiczny 
  • DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE: wydajność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Zgłoszenia należy przesyłać do 19 kwietnia 2013 r. na adres: 
 
Wybrani finaliści będą mieć możliwość zaprezentowania swoich projektów przed niezależnym jury podczas jedenastego dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast — DNI OTWARTE 2013. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na początku 2014 r. w Brukseli. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród znajdują się na stronie internetowej poświęconej konkursowi RegioStars:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm 
 
Zachęcamy do zgłaszania projektów do konkursu.