Menu pomocnicze
Jesień

 

Zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 27 lutego 2013r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
 
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie,
  • zmiany uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2013 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożeń na terenie Powiatu Namysłowskiego w roku 2012.
 8. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2012
 9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2012
 10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2012.
 11. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-02-2013 11:45
Przewiń do góry