Menu pomocnicze
Kwiaty

Zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 stycznia 2013 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie gratulacji dla Firm z Powiatu Namysłowskiego z okazji otrzymania Laurów Umiejętności i Kompetencji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 r.,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
  • opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczony przez Starostę.
 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012,
 9. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.,
 10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2012 r. oraz kontrakt na 2013 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2013 r..
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-01-2013 13:43
Przewiń do góry