Menu pomocnicze
WIOSNA

Informujemy, że zostało wdrożone innowacyjne rozwiązanie usprawniające komunikację pomiędzy instytucjami powiatu namysłowskiego, pozwalające na wymianę informacji drogą elektroniczną. Aplikacja, która umożliwia realizację opisywanych możliwości to SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna).

Od chwili uruchomienia systemu SEPI wszystkie zaświadczenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej wydawane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie drogą elektroniczną.
Zaoszczędzi to osobom, które głównie są klientami opieki społecznej dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czas na oczekiwanie w kolejce, gdyż nie muszą osobiście zgłaszać się do Urzędu Pracy.
 
Na utworzenie systemu SEPI Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie pozyskał dodatkowe fundusze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
System SEPI został wdrożony w następujących podmiotach:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
Co to jest SEPI?
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. Rozwiązanie to opiera się na dwóch, ściśle współpracujących, podsystemach:
 • Centrum prezentacji Informacji Samorządowej (CePIS),
 • Magistrali Wymiany Informacji (MaWI).
Cechy funkcjonalne
SEPI pozwala na realizację następujących celów biznesowych:
 • elektroniczną, bezobsługową wymianę danych pomiędzy jednostkami Rynku Pracy, Pomocy Społecznej, Referatów SR oraz Urzędami Miast i Gmin,
 • wspomaganie procesów decyzyjnych w PUP, OPS, referacie SR, UM,
 • eliminację kosztów związanych z wydawaniem, drukowaniem i przesyłaniem zaświadczeń pomiędzy jednostkami,
 • wspomaganie władz miejskich i gminnych w zakresie podejmowania decyzji strategicznych (dystrybucja środków, planowanie, kreowanie programów pomocowych itp.)
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2013 09:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-01-2013 09:30
Przewiń do góry