Menu pomocnicze
WIOSNA

t.jpeg

Na przełomie sierpnia i września 2012 roku 16 uczniów III klasy  technikum agrobiznesu Zespołu Szkół Rolniczych przebywało na  4- tygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech w ramach realizowanego przez szkołę projektu w programie „ Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Był to już siódmy pobyt młodzieży „rolnika” na praktyce w Hesji.

Dawid_Uruski_podczas_pracy_w_gospodarstwie_Hartmanna.jpeg

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w intensywnym kurs języka niemieckiego z udziałem native speakera, mieli zajęcia z psychologiem i pedagogiem. W czasie zajęć kulturowych zapoznali się z rolnictwem niemieckim, tradycjami i kulturą południowej Hesji. Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostały sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Praktykanci byli rozmieszczeni w południowej Hesji w 15 gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem. Uczniowie mieszkali u gospodarzy niemieckich, poznawali kulturę i o obyczaje tam panujące oraz  kształcili swoje umiejętności językowe.

Rolnicy, u których uczyli się przyszli technicy, zostali wytypowani przez Regionalny Związek Rolników Starkenburg w Darmstadt, z którym od lat współpracuje szkoła. Są to duże gospodarstwa o powierzchni upraw od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów, często prowadzące hodowlę zwierząt, mające uprawnienia do przyjmowania praktykantów. W tych gospodarstwach odbywają staże również uczniowie i studenci z innych krajów.

Oprócz typowych gospodarstw rolnych  młodzież pracowała również w stadninie koni, gospodarstwach nasiennych, agroturystycznym, warzywniczym i gospodarstwie ekologicznym posiadającym sklep. Jedna z praktykantek przebywała w największym w Hesji gospodarstwie nasiennym o powierzchni ponad 800 ha, które sprzedaje kwalifikowany materiał siewny dla odbiorców na całym świecie. Praktykanci  kształcili swoje umiejętności zawodowe pracując przy zbiorze roślin, obsłudze bydła i koni, w gastronomii i w  hotelu pomagając w obsłudze gości, a także przy sprzedaży warzyw i owoców, w ogrodzie i w laboratorium.

W wolne dni praktykanci poznawali piękne zakątki południowej Hesji uczestnicząc w wycieczkach, między innymi do Frankfurtu nad Menem.

Koordynator projektu
Adam Hubicki

 
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-11-2012 14:11 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-11-2012 14:14
Przewiń do góry