Menu pomocnicze
zachód słońca

 

Zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 28 listopada 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
 
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Prezentacja historii i osiągnięć Diehl Controls Polska w Namysłowie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”,
  • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,
  • zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r..
 8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 2012 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski i sprawy różne.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 12. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-11-2012 15:11 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-11-2012 15:13
Przewiń do góry