Menu pomocnicze
WIOSNA

 

log.png
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości z Opola informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej został przedłużony do 31 grudnia 2012.
 
Więcej informacji w załączonym pliku: DOCInformacja o Projekcie POKL 6.2 dla LPI-PUP.doc (61,00KB)
 
 
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 - 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 
W sposób priorytetowy traktowane będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz kobiety.
 
Celem Projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
W ramach Projektu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 40 Uczestników Projektu, ponadto 34 Uczestników otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną do 40.000,00zł (lub do 20.000,00zł w przypadku spółdzielni lub spółdzielnie socjalnej) na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz uzyska wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo-doradczym i finansowym (do 1.000,00zł miesięcznie) przez okres do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 
Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z Formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie: www.spp.opole.pl w zakładce: Projekty.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach od 30 listopada do 12 grudnia 2012r. w godzinach od 9:00 do 14:00.
 
Biuro Projektu mieści się w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 (III piętro) w Opolu.
tel.: 77 456 56 00, 77 402 38 60, 77 402 38 78
e-mail: biuro@spp.opole.pl
Czynne od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.
 
 
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 19-11-2012 11:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-12-2012 08:02
Przewiń do góry