Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rekrutacja do projektu

PCPR.jpeg

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Wspólnymi siłami ku samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie ogłasza nabór na 2012 r. osób niepełnosprawnych do udziału w V edycji    projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, który realizowany będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

  • są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),
  • są mieszkańcami Powiatu Namysłowskiego,
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne,                                   
  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w PCPR w Namysłowie.    

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

  • kursy/szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • turnusy rehabilitacyjne,                                                                                             
  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
  • poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,  
  • imprezy integracyjno-edukacyjne.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, pok. 18 lub 208, w terminie do 29 lutego 2012 r.

Kontakt telefoniczny pod numerem (77) 4105193 wew.166, 168, 208.

Wszystkie organizowane formy wsparcia są bezpłatne


46-100 Namysłów , Plac Wolności 12 a
tel./fax  77 410 51 93, e-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl