Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

INFORMACJA

 

 


Powiat Namysłowski ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu SENIOR+ w Namysłowie

Cel zadania => zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

Lokalizacja => Namysłów, ul. Pułaskiego 3b (I piętro – dawny budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych).

 

Termin otwarcia => grudzień 2018 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

 

Uczestnicy => 15 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie  

Powiatu Namysłowskiego.

 

Rekrutacja => od  dnia 22 października 2018 r. do odwołania.

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej www.namyslow.pl oraz www.pcpr.namyslow.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, pok. nr 24 w godzinach urzędowania.

                

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe będą przyjmowane w siedzibie PCPR w Namysłowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.       

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 4105193 wew. 163 oraz wew. 166.

  1. PDFFormularz Zgłoszeniowy.pdf
  2. PDFRegulamin rekrutacji.pdf

Logo senior+.png

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020.