Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Konkurs Plastyczny

Dnia 10.08.2015 roku w Domu Pomocy Społecznej „Promyk” miało miejsce wręczenie nagród trójce  podopiecznych tj. Pani Mariannie Marszałek, Pani Krystynie Jaros oraz Panu Edwardowi Hain za udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego   pt. ” Sztuka osób niepełnosprawnych”. Skromne upominki oraz dyplomy zostały wręczone przez Panią Poseł Janinę Okrągły oraz Starostę Powiatu Namysłowskiego Michała Ilnickiego. Spotkanie swoją  osobą uświetnił również Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu Sławomir Hinborch. Warto dodać, że Pani Marianna Marszałek bierze udział w wielu konkursach do których  namawia także swoje koleżanki i kolegów.

DPS Kamienna 10.08.2015 015.jpeg


Monika Thiel